Kustbevakningsförordning (2019:83)

1 av 15 paragraf (7 %) har ändrats i kustbevakningsförordning (2019:83) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:409). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar kustbevakningslagen (2019:32).

Ytterligare bestämmelser om Kustbevakningen finns i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen.
Förordning (2019:409)

Whoops, looks like something went wrong.