Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

1 av 29 paragraf (3 %) har ändrats i förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:102). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-03-30


4 a §

   Träder i kraft 2020-03-31
Kustbevakningen ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:102)