Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

3 av 31 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:727). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


4 a §

  Kustbevakningen ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:102)

10 a §

  Kustbevakningen får medverka i Europeiska unionens operativa samarbete för förvaltningen av Schengenområdets yttre gränser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624. Förordning (2020:382)

17 a §

  Kustbevakningen ska stödja Polismyndigheten med sjötransport, flygtransport och flygspaning i enlighet med förordningen (2020:726) om Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid vissa polisiära insatser.
Förordning (2020:727)

Whoops, looks like something went wrong.