Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1000). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar upphävdes 2021-01-10 genom SFS 2021:8


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige.

Förbudet gäller inte allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Förbudet gäller inte heller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra.
Förordning (2020:1000)

2 §

  En länsstyrelse kan med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) meddela föreskrifter om förbud mot att inom länet eller en del av det hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med färre deltagare än som anges i 1 §, om det är nödvändigt för att motverka epidemi.
Förordning (2020:162)

Whoops, looks like something went wrong.