Förordning (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

0 av 16 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete .