Förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:15). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


4 §

   Träder i kraft 2021-01-16
En utlänning som reser till Sverige från Danmark ska nekas inresa i landet och avvisas. Detta gäller inte för en utlänning som
   1. bor eller utför hälso- och sjukvårdsarbete på Bornholm och reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark, eller
   2. utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter.

En utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska nekas inresa i landet och avvisas.

Första och andra styckena gäller inte för
   1. personer som bor eller utför arbete i Sverige,
   2. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
   3. personer med trängande familjeskäl,
   4. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
   5. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, eller
   6. barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm och den person som ledsagar barnet vid sådana resor.

För att en utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska omfattas av något av undantagen i tredje stycket 1, 3, 4 eller 5 krävs dessutom att utlänningen vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten. Förordning (2021:15)