Förordning (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:194). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


3 §

  Regioner och kommuner ska på begäran av Socialstyrelsen eller länsstyrelsen lämna information till Socialstyrelsen eller länsstyrelsen om den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som respektive region eller kommun har tillgång till. Förordning (2020:194)

3 a §

  Länsstyrelsen får inom sitt geografiska område verka för samordning för fördelningen av den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som regionen och kommunerna har tillgång till. Förordning (2020:194)