Förordning (2020:154) om förlängning av giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2020:154) om förlängning av giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1225). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


1 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Följande certifikat, dokument, intyg och behörighetsbevis ska gälla i ytterligare femton månader från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut, om denna dag infaller under perioden den 1 april 2020-31 maj 2021, dock längst till och med den 30 september 2021:
   - Certifikat som avses i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.
   - Certifikat, dokument om godkänd säkerhetsorganisation, läkarintyg och andra handlingar som avser något visst förhållande som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.
   - Certifikat som avses i barlastvattenlagen (2009:1165) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.
   - Certifikat, intyg och behörighetsbevis som avses i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal eller i föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen.
Förordning (2020:1225)

3 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Sådan tillsyn av fartyg och service av utrustning ombord som ska ske med viss periodicitet under giltighetstiden för certifikat eller andra hand-lingar som avses i 1 § får som längst anstå femton månader från den dag då tillsynen eller servicen senast skulle ha utförts, om denna dag infaller under perioden den 17 juni 2020-31 maj 2021, dock längst till och med den 30 september 2021. Förordning (2020:1225)

4 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om en skyldighet för redare och sjömän att lämna uppgifter som gäller handlingar och tillsyn enligt denna förordning.
Förordning (2020:498)