Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

0 av 11 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 .