Förordning (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

4 av 10 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:445). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-29


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om studiestöd i form av studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Förordningen innehåller även bestämmelser om den inkomstprövning som ska göras för studiemedel och studiestartsstöd för 2020 och bestämmelser om undantag från krav för att få studiestartsstöd för den som börjar studera det andra kalenderhalvåret 2020.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:445)

2 §

  Bestämmelserna i denna förordning ansluter till
   - 3 kap. 20 § studiestödslagen (1999:1395) och 22 a § lagen (2017:527) om studiestartsstöd i fråga om 2 a §,
   - 6 § lagen om studiestartsstöd i fråga om 2 b §,
   - 2 kap. 10 § studiestödslagen i fråga om 3 §,
   - 3 kap. 24 § studiestödslagen i fråga om 4 och 6 §§,
   - 24 § lagen om studiestartsstöd i fråga om 5 §, och
   - 4 kap. 23 § studiestödslagen i fråga om 7 §.
Förordning (2020:445)

2 a §

  Vid inkomstprövningen för de båda kalenderhalvåren 2020 ska Centrala studiestödsnämnden, i stället för vad som anges i 3 kap. 19 § studiestödslagen (1999:1395) och 22 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd samt i föreskrifter som meddelats i anslutning till dessa bestämmelser, utgå ifrån att de studerande inte har någon inkomst. Förordning (2020:445)

2 b §

  För studier som påbörjas under det andra kalenderhalvåret 2020 får studiestartsstöd lämnas till en arbetssökande som avses i 4 § första stycket förordningen (2017:532) om studiestartsstöd trots att han eller hon har varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under kortare tid än sammanlagt sex månader inom ramtiden. Förordning (2020:445)