Förordning (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

3 av 9 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:236). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-05-24


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om studiestöd i form av studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Förordningen innehåller även bestämmelser om den inkomstprövning som ska göras för att bestämma rätten till studiemedel för 2020.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:236)

2 §

  Bestämmelserna i denna förordning ansluter till
   - 3 kap. 20 § studiestödslagen (1999:1395) i fråga om 2 a §,
   - 2 kap. 10 § samma lag i fråga om 3 §,
   - 3 kap. 24 § samma lag i fråga om 4 och 6 §§,
   - 24 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd i fråga om 5 §, och
   - 4 kap. 23 § studiestödslagen i fråga om 7 §.
Förordning (2020:236)

2 a §

  Vid inkomstprövningen för de båda kalenderhalvåren 2020 ska Centrala studiestödsnämnden i stället för vad som anges i 3 kap. 19 § studiestödslagen (1999:1395), utgå ifrån att de studerande inte har någon inkomst. Förordning (2020:236)