Förordning (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

5 av 11 paragrafer (45 %) har ändrats i förordning (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:142). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om studiestöd i form av studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Förordningen innehåller även bestämmelser om
   - den inkomstprövning som ska göras för studiemedel och studiestartsstöd för 2020 och för studiemedel för det första kalenderhalvåret 2021,
   - undantag från krav för att få studiestartsstöd för den som börjar studera det andra kalenderhalvåret 2020 eller under 2021, och
   - studielån i form av tilläggslån som får lämnas med högre belopp under 2021 och 2022.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2021:142)

2 §

  Bestämmelserna i denna förordning ansluter till
   - 3 kap. 20 § studiestödslagen (1999:1395) och 22 a § lagen (2017:527) om studiestartsstöd i fråga om 2 a §,
   - 6 § lagen om studiestartsstöd i fråga om 2 b §,
   - 3 kap. 14 § studiestödslagen i fråga om 2 c §,
   - 2 kap. 10 § studiestödslagen i fråga om 3 §,
   - 3 kap. 24 § studiestödslagen i fråga om 4 och 6 §§,
   - 24 § lagen om studiestartsstöd i fråga om 5 §, och
   - 4 kap. 23 § studiestödslagen i fråga om 7 §.
Förordning (2020:1238)

2 a §

  Vid inkomstprövningen för de båda kalenderhalvåren 2020 ska Centrala studiestödsnämnden, i stället för vad som anges i 3 kap. 19 § studiestödslagen (1999:1395) och 22 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd samt i föreskrifter som meddelats i anslutning till dessa bestämmelser, utgå ifrån att de studerande inte har någon inkomst.

Vid inkomstprövningen för det första kalenderhalvåret 2021 ska Centrala studiestödsnämnden, i stället för vad som anges i 3 kap. 19 § studiestödslagen och i föreskrifter som meddelats i anslutning till denna bestämmelse, utgå ifrån att de studerande inte har någon inkomst. Förordning (2021:142)

2 b §

  För studier som påbörjas under det andra kalenderhalvåret 2020 eller under 2021 får studiestartsstöd lämnas till en arbetssökande som avses i 4 § första stycket förordningen (2017:532) om studiestartsstöd trots att han eller hon har varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under kortare tid än sammanlagt sex månader inom ramtiden. Förordning (2020:1238)

2 c §

  Tilläggslån enligt 3 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395) får lämnas med högre belopp än som anges där om lånet avser tid under 2021 och 2022. Vid studier på heltid får tilläggslån under denna tid lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör 2,48 procent av prisbasbeloppet. Vid studier på deltid får tilläggslån lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör
   - 1,87 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och
   - 1,24 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.
Förordning (2020:1238)