Förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

3 av 21 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1270). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


5 §

  Stöd enligt denna förordning får lämnas till hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under den period som anges i 1 § var verksamma i de branscher som framgår av följande koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI):
   1. 451, 454, 472-477, 478, 551-553, 559, 561-563, eller
   2. 45.320, 47.191, 47.199, 59.140, 79.110, 79.120, 79.900, 82.300, 86.230, 86.904-86.905, 90.010, 90.020, 90.030, 90.040, 91.020, 91.040, 93.119-93.120, 93.130, 93.210, 93.290, 95.110, 95.120, 95.210, 95.220, 95.230, 95.240, 95.250, 95.290, 96.021-96.022, 96.040 och 96.090.

Stöd enligt denna förordning får också lämnas till hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under den period som anges i 1 § var verksamma i de branscher som framgår av följande koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI): 452, 772, 74.201, 77.110, 85.510, 85.522, 85.530 och 96.012. Förordning (2020:725)

6 §

  Som förutsättning för stöd gäller att
   1. ett avtal om hyra av lokal med hyran helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor senast den 1 mars 2020 har tecknats med en hyresgäst som anges i 5 §,
   2. den hyresgäst som anges i avtalet i 1 har hyrt lokalen under den period som anges i 1 §, och
   3. senast den 30 juni 2020 en överenskommelse har tecknats mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden i 1 §, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

För stöd som omfattas av 5 § andra stycket ska den överenskommelse som avses i första stycket 3 ha tecknats senast den 31 juli 2020. Förordning (2020:725)

21 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att helt eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2020:237
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
   3. /Upphör att gälla U:2021-04-19/ Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av februari 2021. Förordning (2020:1270)

Whoops, looks like something went wrong.