Förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

2 av 17 paragrafer (12 %) har ändrats i förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:831). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


4 §

  Stöd enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 22 april 2020 i ärende SA.57051 (2020/N) och den 5 oktober 2020 i ärende SA.58690 (2020/N). Förordning (2020:831)

6 §

  Förutsättningar för stöd är att evenemanget
   1. har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av viruset som orsakar sjukdomen covid-19,
   2. har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde till det,
   3. har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten, och
   4. skulle ha hållits mellan 1 juni och 30 september 2020 och inte har hållits under denna period. Förordning (2020:831)