Förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

2 av 19 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:123). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


4 §

   Träder i kraft 2021-03-04
Stöd enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 22 april 2020 i ärende SA.57051 (2020/N) och den 15 februari 2021 i ärende SA.60323 (2021/N). Förordning (2021:123)

6 §

   Träder i kraft 2021-03-04
Förutsättningar för stöd är att evenemanget
   1. har ställts in eller skjutits upp på grund av att det omfattas av de föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen eller en länsstyrelse har meddelat för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19,
   2. har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde till det,
   3. har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten, och
   4. skulle ha hållits mellan 1 oktober och 31 december 2020 och inte har hållits under denna period. Förordning (2021:123)