Förordning (2020:265) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

0 av 21 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2020:265) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2020:265) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19 .