Lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda .