Lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete .