Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen .