Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

0 av 6 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen .