Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:129). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 10 § och 11 § första stycket lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i fråga om 5 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2021:129)

5 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. sådana smittskyddsåtgärder som avses i 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, och
   2. att serveringsställens öppettider ska begränsas.
Förordning (2021:129)

Whoops, looks like something went wrong.