Lag (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet .