Förordning (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket

1 av 40 paragraf (3 %) har ändrats i förordning (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:316). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


40 §

  Läkemedelsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).


Övergångsbestämmelser

2020:57
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket.
   3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för organ för bedömning av överensstämmelse som fram till och med den 25 maj 2021 utses och anmäls enligt rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG och rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG.
Förordning (2020:316)

Whoops, looks like something went wrong.