Förordning (2020:592) om extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2020:592) om extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2020:592) om extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020 .