Förordning (2020:720) om stöd vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19

2 av 31 paragrafer (6 %) har ändrats i förordning (2020:720) om stöd vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:765). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


7 §

  Stöd enligt denna förordning lämnas för en eller flera av perioderna 16-30 juni, 1-31 juli, 1-31 augusti, 1-15 september, 16-30 september, 1-15 oktober, 16-31 oktober, 1-15 november, 16-30 november, 1-15 december och 16-31 december 2020. Förordning (2020:765)

18 §

  En ansökan om stöd ska ges in till Jordbruksverket via den e-tjänst som verket tillhandahåller på sin webbplats eller på en blankett som Jordbruksverket tillhandahåller.

Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 november 2020. Förordning (2020:765)