Förordning (2020:764) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2021

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2020:764) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2021 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2020:764) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2021 .