Förordning (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020

1 av 26 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:895). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-24


16 §

   Träder i kraft 2020-11-09
Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få i
   1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på, eller
   2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Förordning (2020:895)