Förordning (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020

2 av 26 paragrafer (8 %) har ändrats i förordning (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:146). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-07


1 §

  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 12 oktober 2020 i ärende SA.58631 (2020/N) respektive SA.58822 (2020/N), med de ändringar som följer av kommissionens ändringsbeslut den 23 november 2020 i ärende SA.59563 (2020/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja omställningsstöd inte fattas efter den 30 juni 2021. Förordning (2020:1097)

16 §

   Träder i kraft 2021-03-02
Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få i
   1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på, eller
   2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020. Förordning (2021:146)