Förordning (N2020:9) om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:118) om kursplan i ämnet judiska studier i grundskolan

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (N2020:9) om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:118) om kursplan i ämnet judiska studier i grundskolan sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (N2020:9) om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:118) om kursplan i ämnet judiska studier i grundskolan .