Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall

3 av 17 paragrafer (18 %) har ändrats i lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:231). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


9 §

  För stödmånader under perioden 1 januari-30 juni 2021 får en arbetstagares arbetstidsminskning, utöver vad som följer av 12 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. Lag (2021:231)

10 §

  För stödmånader under perioden 1 januari-30 juni 2021 ska, vid tillämpning av 13 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, löneminskningen uppgå till
   1. 4 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,
   2. 6 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent,
   3. 7,5 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent, eller
   4. 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 80 procent. Lag (2021:231)

11 §

  För stödmånader under perioden 1 januari-30 juni 2021 ska, vid tillämpning av 17 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, preliminärt stöd lämnas med ett belopp som motsvarar 98,6 procent av underlaget beräknat enligt 17 § första stycket samma lag. Lag (2021:231)

Whoops, looks like something went wrong.